ISN Ulu Leeuwarden is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw gift aan ISN Ulu Leeuwarden kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Algemene gegevens

Naam ANBI: ISN Ulu Leeuwarden (publiekelijk bekend als Turkse Moskee Leeuwarden)
RSIN: 803839200
KvK: 41 00 49 19
Adres: Noordvliet 7, 8921 GD Leeuwarden
E-mail: info@turksemoskee.nl
Web: www.turksemoskee.nl

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

 • Het bevorderen van emancipatie, participatie en integratie van moslims in de Nederlandse samenleving en van hun acceptatie.
 • Het in stand houden en creëren van mogelijkheden voor de in Nederland verblijvende islamieten om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
 • Het bevorderen van bekendheid met de islam, zowel bij moslims als bij niet-moslims.
 • Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden en het welzijnsklimaat van de Turks-islamitische gemeenschap in Nederland.
 • Het bevorderen van onderlinge saamhorigheid en wederzijds respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies.
Hoofdpunten uit het beleid
 • ISN Ulu Leeuwarden is een Nederlandse religieus maatschappelijke non-profit organisatie.
 • Op basis van feedback in het algemeen stellen wij ons beleid vast. Tijdens verschillende contactmomenten met de achterban worden behoeften en wensen op regelmatige basis gepeild.
 • ISN Ulu Leeuwarden geeft in deze beleidsperiode vooral aandacht aan de volgende thema’s: continuering van de professionalisering en institutionalisering van de organisatie, bestrijding van polarisatie en islamofobie in de samenleving, verbreding van doelgroepen en versterking van haar maatschappelijke positie, het uitbreiden van de activiteiten en het realiseren van de wens om een groter pand te betrekken i.v.m. ruimtegebrek.
 • Deze thema’s komen onder meer aan bod bij het organiseren, faciliteren en ondersteunen van projecten en activiteiten met een vormend, religieus, sociaal, cultureel, maatschappelijk, informatief en/of onderwijsondersteunend karakter.
 • Vele activiteiten worden door inzet van vrijwilligers opgezet en uitgevoerd.
 • Wij zijn tevreden over onze rol als dienstverlener/ondersteuner/verbinder en staan met beide benen in de Nederlandse samenleving.
Het bestuur

Per 11 februari 2024 bestaat het hoofdbestuur uit de volgende personen:

 • Dhr. T. Düş – voorzitter
 • Dhr. M. Bolat – vice-voorzitter
 • Dhr. S. Yücedağ – penningmeester
 • Dhr. M. Gülmez – secretaris
 • Dhr. M. Çetin – lid
Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Uitgeoefende activiteiten
 • Dienstverlening op het gebied van religieuze aangelegenheden, zoals gebedsdiensten en andere levensbeschouwelijke activiteiten.
 • Deelname en eventuele bijdrage aan bijeenkomsten (zowel religieus als niet religieus).
 • Conferenties en voorlichtingsdagen.
 • Seminars en trainingen voor bezoekers.
 • Vraagbaak en advies functie voor belanghebbenden en geïnteresseerden.
 • Jongeren en kinderactiviteiten (sport, internationale kinderfeest, huiswerkbegeleiding).
 • Vrouwencomité (8 maart internationale vrouwendag feest, sociale activiteiten).
 • Open dagen en rondleidingen door de moskee.
Downloads: