Privacyverklaring

Persoonsgegevens en doeleinden

Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij vragen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen om te kunnen reageren op uw vraag of opmerking.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw vraag of opmerking.

Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Beveiliging van uw peroonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via info@turksemoskee.nl. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien blijkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om u gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken.

Contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail via info@turksemoskee.nl