Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit personen die in Nederland geboren/getogen zijn met veelal een hogere opleiding. Het bestuur voert de taken uit op vrijwillige basis en naast hun gewone full time baan.

Het bestuur houdt zich bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van de moskee zoals algemene vergaderingen, zorg dragen voor  ledenadministratie en beheer van diverse financiële zaken (boekhouding, jaarverslag en begroting). Het bestuur is hiervoor altijd de eindverantwoordelijke. Verder vallen onder het bestuur diverse commissies zoals jongerencommissie, vrouwencommissie en onderwijscommissie.

Het bestuur heeft als intentie de activiteiten in het pand aan het Noordvliet uit te breiden. Ook wordt er nauw samengewerkt met een aantal kerken, stichtingen/verenigingen en instanties in Leeuwarden en omgeving.