Geschiedenis

Eind 70’er jaren werden de voormalige Turkse gastarbeiders zich bewust van het feit dat de kans op een structureel verblijf in Nederland (als immigrant) groter was dan een terugkeer naar het land van herkomst. Met dat besef kwam ook het besef dat de voorzieningen voor moslims in Nederland niet toereikend waren. In iedere gemeente ontstonden initiatieven om als moslims bij elkaar te komen voor het gebed, voor het gezelschap en voor allerlei culturele activiteiten. In dit kader is ook De Islamitische Stichting Nederland (ISN) “Ulu Leeuwarden” ontstaan en steeds verder uitgebreid.

De Islamitische Stichting Nederland (ISN) “Ulu Leeuwarden” is in het jaar 1980 gestart met het verzorgen van erediensten voor de Turkse moslim gemeenschap in Leeuwarden. Voor deze datum vond de godsdienstoefening ongestructureerd en met name in de eigen familiekring plaats. Alleen op dagen en data die een bijzondere religieuze plaats innemen in de Islam vonden georganiseerde vieringen plaats. Te denken valt hierbij aan de vastenmaand en het offerfeest. Met deze bewustwording wordt ook een zoektocht ingezet naar mogelijkheden om de eigen religieuze en ook culturele identiteit te handhaven. De reeds bestaande Turkse culturele vereniging ging zich, naast de culturele activiteiten meer toeleggen op de religieuze behoeften van haar leden. Het resultaat was dat de Turkse gemeenschap in 1993 er in slaagde om aan het Noordvliet in Leeuwarden een eigen pand te kopen. Maar in de jaren die hierop volgden, voorzag het pand niet alleen in de religieuze maar ook in culturele behoeften van de gemeenschap, en werd daardoor steeds meer een centrum voor culturele integratie.

Als ISN Ulu Leeuwarden zijn wij bijzonder trots op het feit dat onze stichting vanaf het begin van haar bestaan een evenwichtige participatie heeft gekend van zowel vrouwen als mannen. En deze gelijke behandeling hebben wij niet beperkt tot alleen de gemeenschap van Turkse origine. Door de jaren heen heeft de stichting grote aantrekkingskracht uitgeoefend op leden met een andere culturele afkomst. Onze moskee gemeenschap bestaat uit een grote multiculturele diversiteit . Mensen van Surinaamse, Irakese, Nederlandse, Bosnische, Arabische, Afrikaanse en Turkse afkomst beleven hun religie en culturele activiteiten gezamenlijk en in harmonie.
Het huidige bestuur heeft als intentie de andere activiteiten in het pand aan het Noordvliet uit te breiden. Het pand is te typeren als een plek waarvan de deuren open staan. Het vertegenwoordigt een plek waar iedereen welkom is en zeer gewaardeerd wordt door de omwonenden en belangstellenden. Er worden regelmatig open dagen georganiseerd om omwonenden, andere culturen en gemeenschappen en niet-moslims voorlichting te geven omtrent het moslim geloof en cultuur. Ook wordt er door het bestuur nauw samengewerkt met een aantal kerken, stichtingen/verenigingen en instanties in Leeuwarden en omgeving.
Het bestuur van ISN Ulu Leeuwarden houdt zich voornamelijk bezig met het beheer van het gebouw. Daarnaast heeft het als doelstelling, het uitvoeren/organiseren van verschillende activiteiten, waaronder die van erediensten, integratie en participatie projecten/activiteiten voor de Turkse gemeenschap in Leeuwarden en omgeving.